Advertisement

» கடல்புறா

ஆசிரியர் : சாண்டில்யன்.

கடல்புறா, எழுத்தாளர் சாண்டில்யன் இன் அற்புதப் படைப்பு, இந்த நூலை மின்னூலாக தருவதில் அகரமுதலியின் களஞ்சியம் பெருமை அடைகின்றது. ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு அத்தியாயம் ஆக தரவிருக்கின்றோம். வாசியுங்கள் அனைவருக்கும் அறிமுகப் படுத்துங்கள்.